Dezvoltarea se învață: o carte și patru teme majore

Cronică de carte de Flavia Durach

Ian Goldin, „În căutarea dezvoltării: Creșterea economică, schimbările sociale și ideile”, Ed. Comunicare.ro, 2017. Prefață de prof. univ dr. Paul Dobrescu. Trad. Viorela-Valentina Dima, Raluca-Elena Hurduzeu și Elena Tălmăcian.

 

Nu există dezvoltare fără învățare. Această frază, extrasă din volumul „În căutarea dezvoltării” (eng. „In the pursuit of development”), de Ian Goldin, rezumă superb rațiunea de a fi a unui întreg domeniu de cercetare: studiile dezvoltării. Dezvoltarea nu este doar preocuparea oamenilor de știință; nu este doar grija șefilor de state și de guverne. Prin efectele pe care le propagă la nivelul întregii societăți, dezvoltarea (sau absența ei) este resimțită în mod nemijlocit de către cetățenii obișnuiți, care deduc cu ușurință diferențele dintre țara lor și altele, vecine sau nu.

De aceea, ne bucurăm să propunem cititorilor revistei noastre o lucrare de referință în domeniu, care a fost lansată recent în cadrul târgului de carte Gaudeamus de către editura Comunicare.ro. Autorul, profesorul Ian Goldin, este directorul prestigioasei Oxford Martin School din cadrul Universității Oxford, unde predă subiecte legate de globalizare și dezvoltare. Alături de cariera academică, a ocupat funcții înalte în instituții economice de prim rang: vice-președinte și director pentru politici de dezvoltare al Băncii Mondiale, director al Băncii de Dezvoltare din Africa de Sud, economist principal la Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și director de programe la Centrul de Dezvoltare al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Am insistat asupra acestor note bibliografice pentru a sublinia că volumul este rezultatul fericit al acestei duble vieți profesionale. Prin aceasta se explică, deci, marea victorie a cărții, și anume acoperirea subiectului nu numai dintr-o perspectivă teoretică exhaustivă, ci și dintr-o perspectivă foarte pragmatică. În numai 300 de pagini, chiar și un cititor neavizat reușește să înțeleagă cum este definită astăzi dezvoltarea, care sunt indicatorii de progres, ce putem face pentru a avansa pe drumul dezvoltării, ce ne poate aștepta în viitor. Temându-se de păcatul unei abordări mecaniciste, prof. Goldin ne avertizează, totuși: nu există o rețetă prefabricată pentru dezvoltare!

„În cautarea dezvoltării” este structurată sub forma a opt capitol principale, care acoperă patru teme: explicarea conceptului de dezvoltare, discutarea inegalităților dintre țări prin prisma diferitelor niveluri de dezvoltare, relația dezvoltării cu fenomene sau concepte conexe (globalizare, sustenabilitate) și teme de gândire pentru viitor.

Chiar dacă volumul de față așterne pe hârtie un număr inhibant de perspective, teorii, viziuni istorice, nu eșuează într-un exercițiu steril de inventariere. Din contră, autorul izbutește să le pună în context și să extragă semnificațiile de fond, ducând dezbaterea într-o zonă foarte aplicată; cartea ar putea deveni oricând un manual de bună guvernare.

În legătură cu subiectele propuse, dorim să notăm câteva idei de căpătâi. În primul rând, dezvoltarea nu se reduce doar la creștere economică, deși creșterea economică este o precondiție necesară, nu și suficientă, a dezvoltării. În accepțiunea actuală a termenului, dezvoltarea înglobează o preocupare mai largă pentru creșterea calității vieții cetățenilor, eradicarea sărăciei, reducerea inegalităților de orice natură, prezervarea avantajelor competitive fără sacrificarea sustenabilității, respectul față de mediu și față de generațiile viitoare, diminuarea amenințărilor de securitate globală și multe altele. Este nevoie, prin urmare, de un efort multidisciplinar. Prof. Goldin notează în prefață că „dezvoltarea este un sport de echipă, care necesită implicarea funcționarilor publici, a oamenilor de afaceri, a oamenilor de știință, a organizațiilor neguvernamentale și a cetățenilor din toate țările.” Receptarea critică a aparițiilor editoriale precum cea de față depășește cu mult sfera economică, având ecouri politice, sociale, de comunicare etc.

Autorul - Ian Golding (centru), autorul prefeței - Paul Dobrescu (stânga) și editorul - Livia Szasz (dreapta)

Autorul – Ian Golding (centru), autorul prefeței – Paul Dobrescu (stânga) și editorul – Livia Szasz (dreapta)

O a doua temă de gândire privește modalitățile de măsurare a progresului făcut în căutarea dezvoltării. Oamenii de știință și guvernanții au convenit deja că PIB-ul nu poate fi măsura unică a dezvoltării. În același timp, o afluență de indicatori ar ridica dificultăți în fixarea obiectivelor și sistematizarea datelor. Chiar și în condițiile convenirii asupra unor indicatori emblematici, rămân rezerve semnificative privind acuratețea și completitudinea datelor furnizate de unele state (în special cele în curs de dezvoltare). Acest neajuns ne împiedică, deocamdată, să avem un tablou de bord complet la nivel global, deși cartea de față trasează cu succes tușele cele mai importante ale cursei actuale a dezvoltării.

De asemenea, invităm cititorii acestui volum să mediteze asupra raportului dintre dezvoltare și inegalitate. Scopul ultim al dezvoltării este de a asigura tuturor ființelor omenești oportunitatea unei vieți împlinite, iar pentru aceasta se impune eradicarea sărăciei și reducerea inegalităților în ansamblu. Prof. Goldin notează că, deși ultimii douăzeci de ani au adus progrese notabile în acest sens, prea mulți oameni de pe glob își duc încă traiul în sărăcie lucie. Aproximativ 900 de milioane de oameni trăiesc cu mai puțin de 1,90 de dolari pe zi, fapt definit de Banca Mondială drept sărăcie extremă. Peste un milliard de oameni trăiesc cu mai puțin de doi dolari pe zi și sunt lipsiți de mijloacele unui trai decent. În plus, în interiorul țărilor, există un contrast „chiar și mai mare decât cel dintre țări. Realizări extraordinare înregistrate de unii coexistă cu lipsuri absolute sau relative înregistrate de alții”. Această situație persistă chiar și în societățile foarte dezvoltate, mai cu seamă că unele țări cu un ritm rapid de creștere lasă mult de dorit în ceea ce privește rezultatele pe plan social. Deși inegalitatea globală stagnează sau tinde să se reducă, datorită avântului înregistrat de economiile asiatice, fenomenul este în continuare suficient de proeminent pentru a necesita să se numere printre preocupările fundamentale ale guvernelor lumii.

Capitolul ultim al volumului se intitulează „Viitorul dezvoltării”, formulă care condensează dezideratul unei orientări strategice pentru dezvoltare. Autorul militează explicit pentru parteneriatul dintre mediul privat, responsabil de dezvoltarea economică și stat, care are rolul să creeze condițiile necesare și să investească în infrastructură, sănătate, educație și alte bunuri publice. Provocarea de căpătâi pentru toate țările este „etapizarea diferitelor reforme ale politicilor și a eforturilor investiționale”, spune autorul. „Toate țările”, ne permitem să subliniem noi. Cu alte cuvinte, dezvoltarea nu este numai tema pentru a acasă a statelor rămase în urmă, ci și a celor din fruntea ierahiei, care, după cum am arătat, suferă de pe urma inegalităților galopante (Statele Unite ale anului 2017 fiind un exemplu la îndemână). „The pursuit of development” (titlul originar al cărții) trebuie să fie o preocupare continuă a tuturor statelor lumii, în contextul în care ierarhiile globale se schimbă cu rapiditate. Este de ajuns o decadă mai proastă ori ignorarea sistematică a anumitor obiective de dezvoltare pentru a se crea un decalaj dureros și dificil de recuperat. Sperăm ca publicarea în limba română a excelentei lucrări a lui Ian Goldin să aibă ecourile meritate, mai cu seamă că România este încă ezitantă în căutarea direcțiilor sale de dezvoltare.

lansare carte

______

INVITATIE: Cititorii români, față în față cu prof. Ian Goldin

Marţi, 28 noiembrie 2017, Şcoala Naţională de Studii Politice si Administrative (SNSPA) va acorda înalta distincţie de Doctor Honoris Causa profesorului Ian Goldin, de la Universitatea Oxford. Ceremonia de decernare a titlului de Doctor Honoris Causa se va desfăşura în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” (Calea Victoriei nr. 88, București), începând cu ora 10:00.

De la ora 12:00, Editura Comunicare.ro va lansa ediția în limba română a celei mai recente cărţi a prof. Goldin, „În căutarea dezvoltării: Creșterea economică, schimbările sociale și ideile” (Oxford University Press, 2016)

About the Author